Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ηλεκτρονικού καταστήματος „KidsBox“, με ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kidsbox.gr, καθώς και τους Γενικούς Όρους λειτουργίας του καταστήματος. 

 

Οι Γενικοί όροι ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ της εταιρίας με την επωνυμία “ Online Kidso BG LTD” με ΑΦΜ 206965052, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Οδός Λαγουμιτζή 24, Αθήνα, 17671, Ελλάδα, εκπροσωπούμενη από τον Διαχειριστή Deana Ivanova.

 

Οι παρόντες Γενικοί όροι έχουν τον χαρακτήρα και την έννοια σύμβασης, που συνάπτεται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

 

Αν έχετε απορίες σχετικά με το περιεχόμενο αυτών των όρων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

 

Η προθεσμία απάντησης σε υποβληθείσες ερωτήσεις είναι έως 14 ημέρες.

 

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Γενικούς Όρους, παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

  1. ΟΡΙΣΜΟΙ

 

Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις χρησιμοποιούνται στους Γενικούς Όρους με την ακόλουθη έννοια:

 

Ως „Σύμβαση πώλησης“ νοείται η εξ αποστάσεως σύμβαση αγοραπωλησίας αγαθών που έχει συναφθεί μέσω της πλατφόρμας, την οποία αφορούν οι παρόντες Γενικοί όροι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης πώλησης. Εξ αποστάσεως σύμβαση αγοραπωλησίας είναι κάθε σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων εξ αποστάσεως χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης.

 

Ως „Κούριερ / Προμηθευτής“ νοείται ο έμπορος που παραδίδει φυσικά τα αγορασμένα αγαθά στην διεύθυνση που ορίζεται από τον Χρήστη και λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

 

Ως “Ελάχιστο κόστος της παραγγελίας“ νοείται η απαίτηση του Εμπόρου σχετικά με την αξία των προϊόντων παραγγελίας, τα οποία είναι αντικείμενο της Σύμβασης αγοραπωλησίας αγαθών εξ αποστάσεως, που πρέπει να υπάρχει μέσω της παραγγελίας ενός ή περισσότερων προϊόντων, για να συναφθεί τέτοιου είδους σύμβαση.

 

Το Ελάχιστο κόστος της παραγγελίας είναι 9,99 ευρώ. (τέσσερα ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά).

 

„Γενικοί Όροι” σημαίνει τους παρόντες Γενικούς Όρους, που υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  www.kidsbox.gr, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως με τον Πωλητή και έχουν τον χαρακτήρα και την έννοια της Σύμβασης, που συνάπτεται μεταξύ των μερών.

 

Ως „Ηλεκτρονικό κατάστημα / το κατάστημα / η πλατφόρμα“ νοείται ένα οργανωμένο σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kidsbox.gr.

 

Ως „Πωλητής / Έμπορος“ νοείται η εταιρεία “ Online KidsoBG  LTD”, με μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης (UIC) 206965052, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Οδός Λαγουμιτζή 24, Αθήνα, 17671, Ελλάδα, η οποία εκπροσωπείται από τον Διαχειριστή Deana Ivanova.

 

Ως „Παραγγελία“ νοείται κάθε αίτημα παραγγελίας ενός χρήστη του διαδικτυακού τόπου που έχει γίνει ρητώς αποδεκτή από τον Πωλητή με αποστολή επιβεβαίωσης μέσω e-mail, τηλεφώνημα ή κατ’ άλλον τρόπο.

 

Ως „Χρήστης/Πελάτης“ νοείται ο πελάτης ή επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Ως „Προϊόν/αγαθά“  νοείται κάθε αντικείμενο, που πωλείται από τον Πωλητή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

 

Ως „Νέος χρήστης“ νοείται εγγεγραμμένος χρήστης του οποίου η διεύθυνση IP δεν έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του ιστοτόπου και ο οποίος έχει διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας / εργασίας και διαφορετικό αριθμό τηλεφώνου.

 

Ως „Συμβαλλόμενο/α/ μέρος/η/” νοούνται ο Χρήστης και ο Έμπορος.

 

Ως „(η) Ιστοσελίδα“ νοείται ένα ξεχωριστό μέρος από την „Online Kidso  BG LTD”

Τρόποι πληρωμής
maestro
visa
discover
visa-electron
mastercard
dinersclub
Το προϊόν προστίθεται στα επιθυμητά προϊόντα
Το προϊόν έχει ήδη προστεθεί στα αγαπημένα